Product Display

产品中心

 • 新化渠江薄片——人和

 • 湖南渠江薄片——地利

 • 新化渠江薄片——天时

 • 湖南渠江薄片——天尖

 • 新化渠江薄片——湖红薄片

 • 湖南渠江薄片——原叶薄片

 • 新化渠江薄片——金花薄片

 • 渠江薄片黑茶传承系列

 • 渠江经典薄片黑茶

 • 渠江薄片十两茶

 • 渠江薄片传承系列—紫色风情

 • 渠江经典薄片黑茶—渠小铁200g