Product Display

产品中心

 • 渠江薄片黑茶传承系列

 • 渠江经典薄片黑茶

 • 渠江薄片十两茶

 • 渠江薄片传承系列—紫色风情

 • 渠江经典薄片黑茶—渠小铁200g

 • 渠江薄片—蓝色星河

 • 渠江薄片—黑色宝藏500g

 • 新化渠江薄片——梅山毛尖

 • 渠江经典薄片黑茶——千两茶

 • 新化渠江薄片——上梅红

 • 湖南渠江薄片——奉家米茶

 • 新化渠江薄片——百两茶